پله های بوتیک هتل نظامیه

پله ها از جنس ام دی اف با روکش چوب بلوط