پروژه اداری شرکت BEL (روزانه)

شرکت بل روزانه دارای کارخانه تولیدات لبنی که برای قست اداری آن طراحی و اجرا میز ، پارتیشن ، سالن غذاخوری ، دیوار کوب و … انجام شد