پروژه اداری R&I شرکت کوروز

طراحی و اجرا دکوراسیون اداری شرکت کوروز که یکی از تولید کنندگان قطعه سازی در صنعت خودرو کشور است